Rodopi Advendurun
  Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023  12:21

Ψηφοφορία
Εκφράζει νέα αντίληψη αγώνων trail ο ROUT ?Ελληνικά English

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


Ακύρωση συμμετοχής | Ακύρωση-Διακοπή Αγώνα | Αριθμός Αθλητή (bib) | Αριθμός Συμμετοχών | Ασφάλεια | Γενικά | Διαδρομή αγώνα | Δικαίωμα Συμμετοχής | Εξοπλισμός Αθλητών | Εξωτερική υποστήριξη | Έπαθλα | Επίδοση Αριθμών | Ιατρικός έλεγχος | Κατηγορίες αθλητών | Κόστος Συμμετοχής | Κριτήρια Συμμετοχής | Παροχές | Πνευματικά Δικαιώματα | Ποινές | Προσωπικά Δεδομένα | Σάκος ανεφοδιασμού | Σηματοδότηση Διαδρομής | Σημεία Ελέγχου | Σκούπα (Ομάδα περισυλλογής) | Σταθμοί Υποστήριξης | Τροποποίηση Κανονισμών | Τροφοδοσία | Φιλοσοφία αγώνα | Χρονικά Όρια Ενδιάμεσα | Χρονικό Όριο Τερματισμού | Χρονομέτρηση-Αποτελέσματα

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ: "ROUT Classic 100 Miles" (συντομογραφικά στο εξής ROUT) είναι αγώνας ορεινής υπεραντοχής με στοιχεία περιπέτειας, που πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο στην οροσειρά της Κεντρικής Ροδόπης, στη βόρεια Ελλάδα. Μέχρι και το 2012 ο αγώνας είχε την ονομασία "Rodopi Ultra Trail". Η διαδρομή του αγώνα έχει μήκος 175 χιλιόμετρα (109 μίλια) και θετική υψομετρική διαφορά +9000 μέτρα περίπου, Η περιοχή στην οποία πραγματοποιείται ο αγώνας είναι από τις χαρακτηριστικότερες ορεινές δασικές εκτάσεις στην Ελλάδα και αποτελεί μέρος του "Εθνικού Πάρκου Ροδόπης", μιας από τις περιοχές σπάνιου φυσικού κάλλους και βιοποικιλότητας (ενδιαίτημα για αρκούδα, ελάφι, αγριόγιδο, ζαρκάδι κλπ). Χρονικό όριο έγκυρου τερματισμού είναι οι 44 ώρες. Η διαδρομή του αγώνα έχει κοινό σημείο εκκίνησης και τερματισμού, το Δασικό Χωριό "Ερύμανθος" στην περιοχή της Χαϊντούς, βόρεια της Σταυρούπολης Ξάνθης. Για τη συμμετοχή στον ROUT απαιτούνται ουσιαστικές ικανότητες, όπως η εμπειρία από αγώνες mountain ultra trail στο παρελθόν.2.
Ο ROUT αντιλαμβάνεται την έννοια της υπεραντοχής ως έκφραση αναζήτησης των ανθρώπινων ορίων, μέσα από την επαφή με την ανοιχτή και ανεξέλεγκτη φύση, που επιβάλλει τους κανόνες της, απαιτώντας σεβασμό, επίγνωση, θάρρος, αποθέματα ψυχικών δυνάμεων και μεγάλη εμπειρία.
Οι βασικές παράμετροι του, προσδιορίζουν τον ROUT ως μια εμπειρία άθλου, που θέτει σε δοκιμασία τις φυσικές και ψυχικές αντοχές των αθλητών του. Για τους διοργανωτές του, ο ROUT είναι ένας «αγώνας περιπέτειας», με την έννοια της αβεβαιότητας ως προς την έκβαση της αγωνιστικής προσπάθειας, εξαιτίας των μεγάλων δυσκολιών του. Ο όρος περιπέτεια, ερμηνεύεται ως η αβεβαιότητα της έκβασης μιας ημι-αυτόνομης ανθρώπινης προσπάθειας στην ανοιχτή φύση.
Στον ROUT η εξωτερική υποστήριξη των αθλητών είναι στοιχειώδης, με αποτέλεσμα αυτοί να υποχρεώνονται να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τις υποκειμενικές και αντικειμενικές δυσκολίες του αγώνα. Διασχίζοντας εντελώς ακατοίκητες περιοχές για μια απόσταση 175 χιλιομέτρων, ενσωματώνονται τελικά στο φυσικό περιβάλλον, διαδικασία πολύπλοκη και απαιτητική, που όμως αποτελεί και την πεμπτουσία του γεγονότος.
Η φιλοσοφία του ROUT αποστάζει την μέχρι σήμερα συνολική εμπειρία από τους αγώνες mountain ultra trail, δίνοντας έμφαση σε στοιχεία όπως η απομόνωση, η αυτονομία και η αυτοτέλεια, συστατικά στοιχεία της περιπέτειας, την οποία επιδιώκει να εμφυσήσει ο ROUT στους αθλητές του.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν άνδρες και γυναίκες με ηλικία τουλάχιστον 20 ετών. Δεν απαιτείται αθλητικό δελτίο για τη συμμετοχή στον αγώνα, αφού κάτι τέτοιο δεν μπορεί να τεκμηριώσει την ικανότητα κάποιου να συμμετάσχει σε μια δοκιμασία που ξεπερνά τα λεγόμενα αθλητικά όρια. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν, υποβάλλουν αίτηση και μόνο εφόσον πληρούν το απαιτούμενο κριτήριο, έναν τουλάχιστον τερματισμό σε αγώνα trail πάνω από 50 μίλια (80 χιλιόμετρα) τα 3 τελευταία ημερολογιακά έτη, εγκρίνεται η συμμετοχή τους στον αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή μια αίτηση συμμετοχής παρά το γεγονός ότι ενδέχεται αυτή να πληροί τα τυπικά κριτήρια που έχουν τεθεί για λόγους που δεν υποχρεώνεται να εξηγήσει στον ενδιαφερόμενο. Αθλητές που έχουν αποβληθεί στο παρελθόν για σοβαρό ηθικό παράπτωμα στον ίδιο ή σε άλλο αγώνα για βαριά περίπτωση εξαπάτησης ή βίαιη συμπεριφορά, δεν γίνονται δεκτοί.4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

α. Ανδρών Μ (20-49 ετών)

β. Ανδρών βετεράνων Μ50 (60+ ετών)

γ. Γυναικών W (20-49 ετών)

δ. Γυναικών βετεράνων W50 (50+ ετών)

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Κριτήριο συμμετοχής στον ROUT, αποτελεί η τεκμηριωμένη εμπειρία ενός αθλητή από παρόμοιους αγώνες, που χαρακτηρίζονται ως "ορεινού τρεξίματος" ή "βουνού". Η διοργάνωση κρίνει ότι εμπειρία από αγώνες "δημόσιου δρόμου" μεγάλης διάρκειας δεν στοιχειοθετούν ικανότητα για επιτυχή αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζει ένας αγώνας ultra trail, όπως ο ROUT, με ιδιαίτερες απαιτήσεις εξοικείωσης του ορεινού περιβάλλοντος γενικότερα και πιο ειδικά των ιδιομορφιών που παρουσιάζει το πεδίο, τις κλιματικές συνθήκες, την απουσία συχνής υποστήριξης και την ψυχολογική φόρτιση, που προκαλούν η απομόνωση και το άγνωστο, στοιχεία που διαφοροποιούν τελικά τον αγώνα σε μεγάλο βαθμό από έναν αγώνα "δρόμου".
Ως ελάχιστο μήκος για έναν αγώνα-κριτήριο συμμετοχής ορίζονται τα 80 χιλιόμετρα (50 μίλια), είτε ως ολοκληρωμένος τερματισμός αγώνα 80Κ, είτε ως εγκατάλειψη μετά το 100ο χιλιόμετρο σε μεγαλύτερο αγώνα.

Για τους ελληνικούς αγώνες στην κατηγορία των 50 μιλίων τα χρονικά όρια-κριτήρια είναι :
Rodopi Challenge 50M 17 ΩΡΕΣ

Ultra Κάσσιος Δίας 18 ΩΡΕΣ

Serres Ultra Trail 17 ΩΡΕΣ

Ultra Pelion Trail 17 ΩΡΕΣ

Zagori MR 80K - TeRA 20 ΩΡΕΣ

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
Ο αριθμός των αθλητών που γίνονται δεκτοί στη διοργάνωση ορίζεται στους εκατόν πενήντα (150)


7. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Η οικονομική συνεισφορά στον αγώνα είναι 170,00 (εκατόν εβδομήντα) ευρώ και η καταβολή του γίνεται άμεσα με τη χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.8. ΠΑΡΟΧΕΣ:
Οι παροχές που καλύπτει το τίμημα συμμετοχής είναι οι εξής: προαγωνιστικό και μεταγωνιστικό γεύμα, τροφοδοσία στον αγώνα, αναμνηστικό δώρο, μετάλλιο για όσους τερματίσουν έγκυρα, αριθμό αγώνα (bib), ιατρική υποστήριξη. Καλύπτεται επίσης η μετακίνηση στον χώρο τερματισμού, όσων αθλητών εγκαταλείψουν ή αποκλειστούν, με οχήματα της διοργάνωσης. Το τίμημα συμμετοχής δεν καλύπτει διανυκτέρευση πριν ή μετά τον αγώνα. Για τη διαμονή τους, οι αθλητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορες λύσεις στην ευρύτερη περιοχή (κοιτώνες, ξενοδοχεία, κάμπινγκ) ή και στην περιοχή της Χαϊντούς, στο Δασικό Χωριό Ερύμανθου, σε ελεύθερο κάμπινγκ (δείτε εδώ τον πλήρη οδηγό διαμονής). Η διοργάνωση έχει την ευθύνη της μεταφοράς με λεωφορεία των αθλητών που έρχονται προς την Χαϊντού πριν την εκκίνηση ή που αναχωρούν από εκεί μετά το τέλος του αγώνα. Έξοδα διακομιδής πάσχοντα αθλητή, εφόσον προκύψουν, βαρύνουν τον ίδιο.9. ΑΚΥΡΩΣΗ:
Εγγεγραμμένος αθλητής/τρια, δικαιούται να ζητήσει ακύρωση της συμμετοχής του/της και να λάβει ως αποζημίωση το 50% του ποσού που κατέβαλε, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τη Διοργάνωση το αργότερο ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια αίτηση ακύρωσης, θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά (e-mail) από τη διεύθυνση που δηλώθηκε από τον αθλητή στην αίτηση συμμετοχής του. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου, ο Αθλητής/τρια δεν θα λάβει κάποια χρηματική αποζημίωση παρά μόνο το δώρο του αγώνα. Τέλος, η οικονομική εισφορά δεν μεταφέρεται για επόμενη/ες διοργανώσεις.


10. ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ: Η Διοργάνωση αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβη της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας (τραυματισμό ή και θάνατο) των αθλητών που συμμετέχουν στον αγώνα. Θεωρείται ως αυτονόητο ότι κάθε αθλητής που υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον αγώνα, έχει ως ενήλικας πλήρη επίγνωση της πρόθεσής του να πάρει μέρος σε ένα αθλητικό γεγονός που πραγματοποιείται σε ορεινό περιβάλλον, με αντίξοες κατά κανόνα συνθήκες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ο κάθε αθλητής αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη να αγωνιστεί με σύνεση και υπευθυνότητα και να μη θέσει τον εαυτό του σε αντικειμενικές συνθήκες κινδύνου. Είναι επίσης αυτονόητο, ότι κάθε αθλητής, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής, γνωρίζει ήδη με βάση πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις το αν η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να αγωνιστεί σε έναν αγώνα αντοχής πολύ μεγάλης διάρκειας στο ανοιχτό φυσικό περιβάλλον. Η Διοργάνωση δεν ζητά από τους αθλητές να προσκομίσουν κανενός είδους ιατρική βεβαίωση, θεωρώντας ότι το μέτρο της προσκόμισης ιατρικών βεβαιώσεων είναι διάτρητο δεοντολογικά και ηθικά και δημιουργεί μια πλαστή εικόνα υπευθυνότητας αθλητών και διοργανωτών, καλλιεργώντας εκατέρωθεν κλίμα υποκρισίας.
Στη διάρκεια του αγώνα, η Διοργάνωση θα φροντίσει για τον ιατρικό έλεγχο των αθλητών με συμπτώματα που δημιουργούν υπόνοιες επιβαρυμένης υγείας, εξαιτίας της έκθεσής τους στον αγώνα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Εφόσον ιατρός διαγνώσει σοβαρό κίνδυνο από την περαιτέρω συνέχιση της προσπάθειας κάποιου αθλητή, αυτός υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τον αγώνα και να παραδώσει τον αριθμό του στον Σταθμάρχη. Πιθανή συνέχιση της προσπάθειας εκτός συναγωνισμού, μετά την απόρριψη (disqualification) αφορά τον ίδιο τον αθλητή, μόνο εφόσον ο ιατρός κρίνει ότι και η ψυχική κατάσταση του δεν έχει διαταραχθεί. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο αθλητής αποφασίσει τη συνέχιση της προσπάθειάς του, η διοργάνωση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ασφάλεια και την υποστήριξή του και δεν υποχρεώνεται η ομάδα περισυλλογής να τον ακολουθήσει.11. ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΓΩΝΑ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ:
Η επίδοση των αριθμών αγώνα (bibs), θα γίνει την παραμονή και την ημέρα του αγώνα από το χώρο της Γραμματείας, στο Δασικό Χωριό Ερύμανθου, στην περιοχή της Χαϊντούς, όπου βρίσκεται και η έδρα του αγώνα. Ώρες επίδοσης, ορίζονται οι εξής:

α) Πέμπτη 12:00 έως 22:00 & β) Παρασκευή 04:30 έως 05:30.

12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
Η Διοργάνωση και οι συνεργάτες της διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφησης και κινηματογράφησης του αγώνα από εξουσιοδοτημένες ομάδες που αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόν τον όρο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση αυτού του υλικού.13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
Η Διοργάνωση δεν πρόκειται να κάνει γνωστά σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των αθλητών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και θεωρώντας απόλυτη ηθική υποχρέωση την διατήρηση της μυστικότητάς τους, διατηρεί τα στοιχεία των αθλητών μυστικά και σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Δημοσιεύσιμα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο του αθλητή, η πόλη κατοικίας, η ηλικία, η φωτογραφία, τυχόν προσωπική ιστοσελίδα και αθλητικό βιογραφικό που θα υποβάλει ο ίδιος ο αθλητής.14. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ (ΒΙΒ):
Όσο διαρκεί ο αγώνας, ο κάθε αθλητής που συμμετέχει είναι υποχρεωμένος να φέρει τον αριθμό αθλητή (bib), ο οποίος αποτελεί και το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Ο αριθμός πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια πλευρά του (μπλούζα, κολάν, ιμάντες σακιδίου) για να μπορεί να αποδείξει ότι συμμετέχει στον αγώνα. Αθλητής χωρίς αριθμό, δεν δικαιούται υποστήριξης στους Σταθμούς. Η διοργάνωση για να τιμήσει τους αθλητές που συμμετέχουν στον αγώνα, δίνει ως αριθμό στον κάθε αθλητή, τη θέση κατάταξης που αυτός είχε στον προηγούμενο αγώνα, εφόσον συμμετείχε.15. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: 
Υπάρχει υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές που συμμετέχουν στον ROUT. Ο κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να μεταφέρει στη διάρκεια του αγώνα τον επιπλέον του υποχρεωτικού εξοπλισμού που ο ίδιος θεωρεί ως αναγκαίο ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του. Η Διοργάνωση θα βοηθήσει τους αθλητές στο θέμα του ανεφοδιασμού τους σε εξοπλισμό, με την παράδοση σε δύο σημεία της διαδρομής, ενός "σάκου ανεφοδιασμού" (περισσότερα στην παράγραφο 23 του παρόντος). Οι διοργανωτές απαιτούν τον αποκαλούμενο "Εξοπλισμό Επιβίωσης", ο οποίος στην ουσία είναι ο ελάχιστος αναγκαίος εξοπλισμός για έναν άνθρωπο που κινείται αυτόνομα στην ανοιχτή φύση. Το πακέτο του "Εξοπλισμού Επιβίωσης" αποτελείται από τα εξής υλικά:
1. Αδιάβροχο μπουφάν
2. Αλουμινοκουβέρτα
3. Φακός κεφαλής+ εφεδρικές μπαταρίες
4. Φακός-μινιατούρα για εναλλακτική χρήση 5. Κινητό τηλέφωνο
6. Υδροδοχείο (επιλογής του αθλητή)
7. Αναπτήρας ή σπίρτα
8. Τροφή (επιλογής του αθλητή)

9. Φαρμακείο (αντιμετώπιση τραυμάτων ή άλλων έκτακτων καταστάσεων ανάγκης)

10. Σφυρίχτρα

11. Κύπελλο υγρών

12. Κολάν μακρύ


Στον παραπάνω εξοπλισμό ο κάθε αθλητής μπορεί να προσθέσει ζωτικής σημασίας φάρμακα που ενδέχεται να τον αφορούν (ένεση για αλλεργικό σοκ κλπ), όπως και άλλα αντικείμενα: σακίδιο πλάτης, γκέτες, εφεδρικό ρούχο, κύπελλο υγρών, ευσύνοπτο "βιβλίο" διαδρομής (δίνεται από τη διοργάνωση), GPS, κινητό τηλέφωνο, γάντια, σκούφος, ισοτονικό υγρό διάλυμα ηλεκτρολυτών, μπατόν πεζοπορίας, ελαστικός επίδεσμος.
Η Διοργάνωση θα ελέγξει τον εξοπλισμό των αθλητών.

16. ΔΙΑΔΡΟΜΗ:  Η διαδρομή του ROUT έχει μήκος 175 χιλιόμετρα και συνολική θετική υψομετρική διαφορά +9000 περίπου. Στο μεγαλύτερο μέρος της, η διαδρομή αποτελείται από μονοπάτια και μονοπατόδρομους (περίπου 67%) ενώ την συμπληρώνουν δασικοί δρόμοι μέτριας ή στοιχειώδους βατότητας (32%) και ελάχιστα χιλιόμετρα ασφάλτου (1%). Η διαδρομή έχει χαρακτήρα κυκλικό με εκκίνηση και τερματισμό στο Δασικό Χωριό Ερύμανθου, στην περιοχή της Χαϊντούς. Συνοπτικά, η διαδρομή ξεκινώντας από την περιοχή της Χαϊντούς, περνά από το το Βαθύρεμα, φτάνει στον οικισμό της Πρασινάδας, ανεβαίνει προς το δάσος της Μπαρτάκοβας και κατηφορίζει στην τοποθεσία Οξιά και στη Ζαρκαδιά, συνεχίζει προς το ύψωμα του Καϊκούλι, κατηφορίζει στο Φαρασινό ρέμα, συνεχίζει από το Κρουσοβίτικο ρέμα, την περιοχή Ζαγκραντένια, Αντεροράχη και Αλήκιοϊ, κατηφορίζει το Μέγα Ρέμα (ή Αρκουδόρεμα) και  φτάνει στις όχθες της Τεχνητής Λίμνης Πλατανόβρυσης, στη συνέχεια αφού φτάσει και πάλι στην Ζαρκαδιά, ακολουθεί τη διαδρομή προς Οξιά, Σίλλη, Πρασινάδα, Βαθύρεμα, Θεολόγος) για να τερματίσει στο Δασικό Χωριό Ερύμανθου, στη Χαϊντού.

17. ΠΟΙΝΕΣ:  Για το σύνολο σχεδόν των παραπτωμάτων, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από τον αγώνα (disqualification). 

Ο αποκλεισμός είναι η ποινή που επιβάλλεται στα παρακάτω παραπτώματα: - Απώλεια σημείου ελέγχου
- Έκθεση σε κίνδυνο του αθλητή από δική του υπαιτιότητα
- Εκπρόθεσμη αναχώρηση από Σταθμό
- Παροχή υποστήριξης εκτός ορίων Σταθμού
- Άρνηση συμμόρφωσης στις υποδείξεις εξουσιοδοτημένων προσώπων της διοργάνωσης
- Συνοδεία στη διαδρομή (εκτός ορίων Σταθμών) από πρόσωπο χωρίς αριθμό αγώνα
- Απόρριψη σκουπιδιών στη διαδρομή
- Ανάρμοστη συμπεριφορά ή χρήση βίας προς εθελοντές των Σταθμών ή συναθλητές
- Άρνηση παροχής βοήθειας σε πάσχοντα συναθλητή
- Χρήση μεταφορικού μέσου για συντόμευση διαδρομής
- Απώλεια αριθμού αγώνα (bib) Για τα παραπτώματα της ανάρμοστης/βίαιης συμπεριφοράς όπως και της δόλιας τακτικής (χρήση μεταφορικού μέσου), ο αποκλεισμός έχει μόνιμο χαρακτήρα και ο αθλητής δεν δικαιούται να συμμετάσχει ξανά στο μέλλον στον ROUT.18. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: Κάθε τερματισμός μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια που τίθενται, είναι έγκυρος και ο αθλητής θεωρείται ότι ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα τον αγώνα, εφόσον έχει περάσει από όλα τα σημεία ελέγχου της διαδρομής. Εκπρόθεσμος θεωρείται κάθε τερματισμός πέρα από το προβλεπόμενο όριο, ακόμα και για την ελάχιστη μονάδα του χρόνου. Οι αθλητές που εγκαταλείπουν ή αποκλείονται λόγω εκπρόθεσμης αναχώρησης από έναν από τους έξι σταθμούς, κατατάσσονται μεν στον πίνακα τερματισμών με βάση το χρόνο και το σημείο του αγώνα που κατάφεραν να φτάσουν αλλά δεν δικαιούνται μεταλλίου τερματισμού. Το χρονικό όριο για τον αγώνα καθορίζεται στις 44 ώρες ή στις 2 τη νύχτα της Κυριακής. Η εκκίνηση του αγώνα δίνεται στις 06:00 (έκτη πρωϊνή) της Παρασκευής.19. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 
Στον αγώνα θα υπάρχουν τρία (3)  Σημεία Αποκλεισμού. Τα ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού τίθενται για λόγους ασφάλειας των ίδιων των αθλητών και για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ως χρόνος καταγραφής, άρα και αποκλεισμού ενός αθλητή ορίζεται ο χρόνος αναχώρησής του από το Σταθμό και όχι ο χρόνος της άφιξής του σ αυτόν. Εκπρόθεσμη επιστροφή αθλητή μετά την αναχώρησή του από το Σταθμό, σημαίνει αυτόματα και την εγκατάλειψή του.
Αθλητές που αποκλείονται λόγω χρονικών ορίων, υποχρεούνται να παραδώσουν τον αριθμό τους στον Σταθμάρχη. Οι αθλητές που θέλουν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκαν λόγω χρονικών ορίων, είναι ελεύθεροι να συνεχίσουν, εφόσον:

α) παραδώσουν τον αριθμό αγώνα

β) γνωματεύσει ο γιατρός ότι δεν έχει διαταραχθεί η ψυχική τους ισορροπία

γ) υπογράψουν δήλωση ότι συνεχίζουν με δική τους ευθύνη


Επισημαίνεται ότι οι αθλητές αυτοί δεν μπορούν να έχουν πλέον καμία υποστήριξη από την πλευρά της Διοργάνωσης, ούτε και την επιτήρηση της Ομάδας Περισυλλογής (Σκούπα), εφόσον συνεχίσουν, ούτε και δικαιούνται να προβάλλουν αξιώσεις από τη διοργάνωση.
Συνοπτικός πίνακας αποστάσεων και χρονικών ορίων παρουσιάζεται παρακάτω:

 


20. ΑΚΥΡΩΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ /ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ : Διακοπή του αγώνα, προσωρινή η και οριστική, μπορεί να δοθεί κατά την κρίση των Διοργανωτών, εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του αγώνα. Επίσης, η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα αναβολής της εκκίνησης του αγώνα εφόσον κρίνει ότι επικρατούν ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες (ισχυρή καταιγίδα ή σφοδρή χιονόπτωση). Στην περίπτωση πρόσκαιρης διακοπής, οι αθλητές σταματούν στον αμέσως επόμενο Σταθμό που θα συναντήσουν στη διαδρομή τους και περιμένουν εκεί μέχρι την άρση της διακοπής, το δε χρονικό όριο παρατείνεται ανάλογα και αφαιρείται από τη συνολική επίδοση των αθλητών ο χρόνος της διακοπής. Επίσης, είναι πιθανόν για τον ίδιο λόγο να τροποποιηθεί η διαδρομή (η τροποποίηση διαδρομής εφαρμόζεται μόνο εφόσον δεν πέρασε κανείς αθλητής μέχρι τη στιγμή της αλλαγής από το σημείο της τροποποίησης) ή να επιμηκυνθούν τα χρονικά όρια αποκλεισμού, άρα και το χρονικό όριο έγκυρου τερματισμού. Αρμόδιος για την απόφαση αναβολής ή διακοπής είναι ο Διευθυντής του αγώνα.


21. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 

Κατευθυντική Σηματοδότηση: Χωρίζεται σε ημερήσια και νυχτερινή, και αποτελείται είτε από μικρές πλαστικές πινακίδες με το λογότυπο του αγώνα (με σύμβολο κατεύθυνσης) για την ημερήσια, είτε από επίσης πλαστικές, καλυμμένες όμως από αντανακλαστικό υλικό, για νυχτερινή χρήση, οι οποίες αντανακλούν το φως από το φακό των αθλητών.


22. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: Η Διοργάνωση αναλαμβάνει την μερική τροφοδοσία των αθλητών στη διάρκεια του αγώνα και στους 6 Σταθμούς. Όλοι οι Σταθμοί του ROUT προσφέρουν πλήρη τροφοδοσία, με κανονικό φαγητό, σνακς και ηλεκτρολυτικά διαλύματα. Τα σκεύη για το γεύμα (πιάτα, πιρούνια κλπ) προφέρονται από τη Διοργάνωση, όμως ο κάθε αθλητής έχει την ευθύνη της μεταφοράς κυπέλου στο οποίο οι εθελοντές των Σταθμών θα προσφέρουν τα δικαιούμενα υγρά (ηλεκτρολύτες, αναψυκτικά κλπ). Από τους Σταθμούς ο αθλητής δεν δικαιούται να παίρνει περισσότερο ισοτονικό υγρό από εκείνο που θα καταναλώσει επί τόπου, κατά συνέπεια δεν δικαιούται να γεμίσει ασκό ή παγούρια.23. ΣΑΚΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (DROP BAG): Κάθε αθλητής δικαιούται να παραδώσει δύο (2) "σάκους ανεφοδιασμού" (drop bags), τους οποίους θα παραλάβει σε δύο Σταθμούς της διαδρομής: α) Ζαρκαδιά-1 (Κ-55) και Ζαρκαδιά-2 (Κ-134), β) Κρούσοβο (Κ-82). Οι σάκοι των αθλητών είναι της δικής τους επιλογής (δεν παρέχονται από τη διοργάνωση για μικρότερη κατανάλωση πλαστικού) και μπορούν να περιέχουν οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο ο αθλητής: παπούτσια, ρούχα, εξοπλισμό και τροφή, ενώ το μέγιστο βάρος τους δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10 κιλά ο καθένας και ο όγκος τους τα 50 λίτρα. Μπατόν πεζοπορίας δεν θα γίνονται δεκτά, παρά μόνο εφόσον είναι τηλεσκοπικά ή σπαστά και βρίσκονται μαζεμένα και ασφαλισμένα μέσα στο σάκο του αθλητή. Σάκοι από τους οποίους προεξέχουν αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, δεν θα γίνονται δεκτοί για να μεταφερθούν. Εφιστάται η προσοχή των αθλητών, να μην εναποθέτουν εύθραυστα αντικείμενα, γιατί μπορεί να καταστραφούν στην μετακίνηση των σάκων. Μετά το τέλος του αγώνα οι δύο σάκοι θα παραδοθούν στους αθλητές.24. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΟΔΕΙΑ: Ο ROUT βασίζεται στις σωματικές και ψυχικές δυνάμεις των αθλητών. Η εξωτερική υποστήριξη είναι έννοια περιορισμένη και δεν γίνεται αποδεκτή η έννοια του "βηματοδότη" (pacer), του οποίου η παρουσία επιτρέπεται σε κάποιους αγώνες του εξωτερικού και σκοπό έχει τη διατήρηση ενός ρυθμού από την πλευρά του αθλητή. Η παροχή υπηρεσιών ή βοήθειας σε αθλητές από πρόσωπα που δεν ανήκουν στη διοργάνωση, επιτρέπεται μόνο μέσα στα όρια των δύο Σταθμών Υποστήριξης, στους οποίους επιτρέπεται η παρουσία τους: α) Ζαρκαδιά Ι & ΙΙ β) Πρασινάδα Ι & ΙΙ. Και στους δύο αυτούς Σταθμούς προσεγγίζει συμβατικό αυτοκίνητο, καθώς υπάρχει άσφαλτος. Η συνοδεία αθλητών μέσα στον αγώνα, από άτομα που δεν φέρουν αριθμό αθλητή, τιμωρείται με αποκλεισμό. Συνοδεία των αθλητών από οικεία άτομα, επιτρέπεται μόνο στο τελευταίο χιλιόμετρο πριν τον τερματισμό.25. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ο κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει την απαιτούμενη προσοχή για την διατήρηση της σωματικής του ακεραιότητας και να φέρει μαζί του τα στοιχειώδη υλικά για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης (αιμορραγία, αλλεργικό σοκ κλπ). Η διοργάνωση έχει την ευθύνη μέσω των εθελοντικών ομάδων πρώτων βοηθειών και διάσωσης, να αντιμετωπίσει κάθε έκτακτο (στη διαδρομή) ή τακτικό (στους Σταθμούς) περιστατικό. Οι γιατροί του αγώνα έχουν την ευθύνη για λήψη απόφασης διακοπής της αγωνιστικής προσπάθειας κάποιου αθλητή, εφόσον εκτιμήσουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν του επιτρέπει να συνεχίσει χωρίς να εκθέσει την υγεία ή τη σωματική του ακεραιότητα σε σοβαρό κίνδυνο.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη χρήση φακού κεφαλής, καθώς η νυχτερινή κίνηση αποτελεί σημαντικό τμήμα του αγώνα για το σύνολο των αθλητών του αγώνα (ακόμα και ο νικητής του αγώνα κινείται τουλάχιστον επί μισό εικοσιτετράωρο στο σκοτάδι). Κάθε αθλητής πρέπει να φροντίσει για την καλή λειτουργία του φακού του και την παρουσία ανταλλακτικών μπαταριών. Η πλημμελής λειτουργία του φακού μπορεί να αποβεί μέχρι και μοιραία για τον αθλητή.
Ο κάθε αθλητής έχει ηθική υποχρέωση να συνδράμει πάσχοντες συναθλητές του, οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη ή κίνδυνο. Σε περίπτωση που ο αθλητής χρειαστεί να δεχτεί ιατρική βοήθεια και εφόσον διαπιστωθεί ότι εξέθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο εξαιτίας βαριάς αμέλειας σε θέμα εξοπλισμού, θα επιβαρύνεται τα πιθανά έξοδα διακομιδής του και θα του επιβάλλεται ποινή αποβολής από τον τρέχοντα αγώνα, όπως και αποκλεισμού από τον επόμενο.26. ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ο Σταθμός Υποστήριξης (Aid Station) αποτελεί τη στοιχειώδη λειτουργική μονάδα της Διοργάνωσης. Εκεί οι αθλητές μπορούν να δεχτούν τροφοδοσία και ιατρικές υπηρεσίες από την πλευρά της Διοργάνωσης, όπως επίσης και εξωτερική υποστήριξη (μόνο όμως στους Σταθμούς που προβλέπεται). Σε κάθε Σταθμό οι αθλητές που εγκαταλείπουν ή αποκλείονται λόγω χρόνου, θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν με οχήματα της διοργάνωσης πίσω στο Χώρο της εκκίνησης (Δασικό Χωριό). Υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε Σταθμού είναι ο "Σταθμάρχης", ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος για τη διαχείριση των υποθέσεων στο σύνολό τους, με εξαίρεση τη χρονομέτρηση των αθλητών: αποκλεισμός αθλητών, εφαρμογή ποινών, διακοπή αγώνα, όπως και όλες οι αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σταθμού. Οι Σταθμοί Υποστήριξης στον ROUT είναι έξι (6) και είναι οι εξής:
1. Πρασινάδα-1 >  Κ-27
2. Ζαρκαδιά-1 >  Κ-55
3. Ζαγκραντένια >  Κ-87
4. Αντεροράχη >  Κ-109
5. Ζαρκαδιά-2 >  Κ-133
6. Πρασινάδα-2 >  Κ-147

Κάθε Σταθμός αποτελεί ταυτόχρονα και Σημείο Ελέγχου των αθλητών, καταγράφει δηλαδή τον χρόνο αναχώρησης των αθλητών από το Σταθμό ή τις τυχόν εγκαταλείψεις και εκπρόθεσμες αφίξεις αθλητών. Το χρονικό πλαίσιο λειτουργίας των Σταθμών Υποστήριξης περιγράφεται στον Πίνακα Αποστάσεων & Χρονικών Ορίων αλλά και στο Άρθρο 19 του παρόντος Κανονισμού.27. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Τα Σημεία Ελέγχου έχουν σκοπό μόνο να καταγράψουν τους αθλητές του αγώνα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του πόσοι κινούνται πάνω στη διαδρομή. Αυτό συμβάλει στην ασφάλεια καταρχήν των ίδιων των αθλητών και στη διασφάλιση του "εύ αγωνίζεσθαι". Τα Σημεία Ελέγχου είναι 25 στο σύνολο και βρίσκονται εγκατεσπαρμένα στα ενδιάμεσα σημεία των Σταθμών με εξαίρεση 6 από αυτά, που βρίσκονται στα ισάριθμα σημεία των Σταθμών Υποστήριξης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα Σημεία Ελέγχου δεν προσφέρουν τροφοδοσία στους αθλητές, παρά μόνο στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους αθλητές που βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.


28. ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (ΣΚΟΥΠΑ): Ειδικευμένο προσωπικό της διοργάνωσης, θα ακολουθεί τον τελευταίο αθλητή της κούρσας, με σκοπό την ασφάλεια των αθλητών που συμμετέχουν στον αγώνα. Η Ομάδα θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με ασύρματο και θα μεταφέρει πρόχειρο φαρμακείο, για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.


29. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η χρονομέτρηση γίνεται ηλεκτρονικά για τον συνολικό χρόνο και χειροκίνητα για τις ενδιάμεσες επιδόσεις. Οι τελικές επιδόσεις δημοσιεύονται άμεσα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και η οριστικοποίησή τους γίνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. Δεν θα υπάρχει βαθμολογία ομαδικού.30. ΕΠΑΘΛΑ:

Δεν αθλοθετούνται χρηματικά έπαθλα, παρά μόνο αναμνηστικά για τους νικητές. Η Διοργάνωση είναι αντίθετη με τη θέσπιση άμεσων χρηματικών επάθλων, αδυνατώντας αφενός να ανταποκριθεί και θεωρώντας αφετέρου ως μη αρμόζοντα σε μια τέτοια προσπάθεια που θέτει τους αθλητές σε μια δοκιμασία που ξεπερνάει κατά πολύ τα στενά όρια της έννοιας του αγώνα. Αναλυτικά, τα αναμνηστικά έπαθλα θα δοθούν στους εξής αθλητές:

α) 1ο, 2ο & 3ο νικητές του αγώνα
β) 1η, 2η & 3η γυναίκες νικήτριες του αγώνα
γ) Master άνδρας (>60 ετών)
δ) Master γυναίκα (>50 ετών)
ε) 5 αστέρια ( πέντε τερματισμοί)
ζ) 10 αστέρια (δέκα τερματισμοί)31. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 


Select Language Επιλέξτε γλώσσα

English Ελληνικά


 

Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2010 - 2022  :: Site designed and hosted by Webster