Rodopi Advendurun
Γ.Κ Bib Αθλητής # K-10
CP-2
K-18
CP-3
K-26
CP-5
K-42
CP-6
K-51
CP-8
K-60
CP-10
K-63
CP-11
K-71
CP-12
K-74
CP-13
CP CP K-82
Χαϊντού
1 414

KOUKOULIDIS Theodoros

1 0.51 1.40 2.35 4.18 5.25 6.21 6.45 7.40 8.38 9.22.05
2 338

ZILIASKOUDIS Christos

2 0.56 1.50 2.47 4.38 5.43 6.37 8.30 8.58 9.41.42
3 342

DOGARU Paula

3 0.56 1.50 2.48 4.44 5.51 6.48 8.40 9.10 9.58.05
4 425

APOSTOLOPOULOS Dimitrios

4 0.50 1.39 2.59 5.02 6.11 7.07 8.56 9.26 10.12.25
5 6

PAVLIDIS Konstantinos

5 0.52 1.47 2.43 4.39 5.49 6.46 8.55 9.31 10.23.55
6 36

KOZAKIS Christos

6 0.55 1.48 2.43 4.38 5.51 6.59 9.05 9.42 10.34.40
7 402

AVTZOGLOU PETROS

7 0.56 1.50 2.47 4.46 6.00 7.05 9.12 9.49 10.43.40
8 339

TSIRONIS Evaggelos

8 0.57 1.53 2.51 5.00 6.14 7.19 9.20 9.51 10.43.50
9 313

FRAGGOPOULOS Gvriil

9 0.57 1.54 2.51 4.54 6.06 7.08 9.14 9.52 10.50.53
10 301

POTOLIDIS Konstantinos

10 1.00 1.56 3.01 5.04 6.16 7.16 9.22 9.57 10.53.30
11 389

KOUGIOUMTZIS Georgios

11 0.58 1.53 2.51 4.59 6.13 7.19 9.24 10.07 10.56.25
12 344

FALIAGKAS Konstantinos

12 0.59 1.57 3.00 4.51 6.04 7.06 9.18 9.58 10.58.00
13 351

SARAKATSIANOS Konstantinos

13 0.56 1.49 2.51 5.02 6.16 7.19 9.35 10.09 11.05.50
14 391

TSEKOURAKIS Euaggelos

14 1.00 1.56 3.01 5.01 6.16 7.25 9.39 10.17 11.16.10
15 335

PAPATHANASIOU Asterios

15 1.06 2.06 3.14 5.27 6.43 7.59 10.13 10.46 11.35.18
16 319

TSIAPROUNIS Vasileios

16 0.50 1.39 2.59 5.04 6.16 7.28 9.58 10.47 11.35.36
17 320

OIKONOMAKIS Ioannis

17 0.55 1.47 2.44 5.04 6.16 7.28 9.58 10.48 11.35.40
18 401

ANDREADIS Evripidis

18 1.03 2.03 3.08 5.24 6.47 8.04 10.25 10.06 11.58.05
19 19

POIAS Pavlos

19 1.15 2.20 3.28 5.49 7.05 8.18 10.30 11.08 12.04.44
20 8

MANIKIS Dimitrios

20 0.55 1.51 2.56 5.21 6.40 8.00 10.34 11.15 12.11.10
21 400

VOTSIS Sideris

21 1.00 1.57 3.02 5.12 6.34 8.01 10.34 11.13 12.14.10
22 364

SARANTI Niki

22 1.04 2.07 3.15 5.26 6.49 8.07 10.40 11.20 12.14.20
23 323

PAPACHRISTOU Paraschos

23 1.04 2.06 3.14 5.31 6.56 8.10 10.33 11.13 12.15.51
24 345

VRACHAS Panteleimon

24 1.04 2.07 3.15 5.40 7.04 8.19 10.40 11.18 12.15.51
25 340

SARRIS Lazaros

25 1.14 2.16 3.27 5.54 7.12 8.25 11.07 11.26 12.19.30
26 28

TSITSOS Triantafyllos

26 1.08 2.12 3.22 5.42 7.01 8.19 10.48 11.22 12.21.15
27 343

VASILACHE Marius

27 0.59 1.58 3.10 5.34 6.56 8.16 10.50 11.24 12.22.14
28 395

JOCKS Valentin

28 1.02 2.04 3.10 5.32 6.56 8.18 10.49 11.26 12.23.18
29 357

KOUSANDAS Theodoros

29 0.58 1.56 3.06 5.29 6.56 8.14 10.49 11.31 12.24.24
30 420

MATZARIS Ioannis

30 1.03 2.06 3.13 5.40 6.58 8.14 10.47 11.31 12.25.49
31 20

VAGIANOS Michail

31 1.04 2.07 3.14 5.33 7.01 8.20 10.50 11.34 12.29.50
32 25

SIMOS Athanasios

32 1.05 2.12 3.20 5.42 7.06 8.19 10.50 11.33 12.38.30
33 337

GEVREKIS Efstathios

33 1.05 2.09 3.16 5.32 6.57 8.14 10.49 11.32 12.38.45
34 368

MANTZAKIS Filippos

34 1.10 2.16 3.24 5.43 7.07 8.25 10.56 11.36 12.38.45