2020 RODOPI CHALLENGE - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Rodopi Challenge

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Φ Χωρ # K-7
CP-1
K-10
CP-2
K-18
CP-3
K-22
CP-4
K-26
CP-5
K-42
CP-6
K-48
CP-7
K-51
CP-8
K-56
CP-9
K-60
CP-10
K-63
CP-11
K-71
CP-12
K-74
CP-13
CP CP _CP16 _CP17 _CP18 _CP19 _CP20 _CP21 _CP22 _CP23 _CP24 _CP25 K-82
Χαϊντού
ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1 2 M2 1

KOURKOURIKIS Ioannis

M GRE 1 0.50 1.45 2.03 2.33 3.06 3.38 4.20 5.27 5.54 6.27 6.56 7.28 9.15 9.46 10.36.54 0.00.00 100.0 7.72
3 1042 M1 1

TSIARAS Andreas

M GRE 2 0.51 1.45 2.03 2.34 3.08 3.42 4.25 5.30 6.00 6.40 7.10 7.42 9.29 10.03 10.53.49 0.16.55 102.7 7.53
6 910 M3 1

PAVLIDIS Konstantinos

M GRE 3 1.00 1.58 2.20 2.59 3.36 4.11 4.58 6.11 6.42 7.25 7.51 8.20 10.38 11.17 12.15.58 1.39.04 115.6 6.69
20 1014 W2 1

GIOTI Irene

F GRE 4 1.16 2.28 2.56 3.41 4.26 5.05 6.04 7.21 7.54 8.39 9.13 9.46 11.42 12.17 13.16.19 2.39.25 125.0 6.18
83 900 W3 1

KARPOUZA Valiliki

F GRE 5 1.16 2.29 2.59 3.50 4.39 5.26 6.40 8.21 9.09 10.18 11.01 11.44 14.24 15.17 16.42.26 6.05.32 157.4 4.91
96 1000 W1 1

MATHAIOPOULOU Sofia

F GRE 6 1.25 3.00 3.36 4.37 5.38 6.33 7.57 9.41 10.27 11.29 12.11 12.51 15.18 16.10 17.26.12 6.49.18 164.3 4.70
102 1010 M4 1

KAKKOS christos

M GRE 7 1.20 2.43 3.17 4.18 5.13 6.03 7.40 9.24 10.19 11.24 12.08 12.48 15.18 16.10 17.39.04 7.02.10 166.3 4.65
2 892 M2 2

KOUKOULIS Evangelos

M GRE 8 0.56 1.50 2.10 2.43 3.16 3.50 4.32 5.36 6.09 6.47 7.16 7.45 9.22 9.56 10.52.14 0.15.20 102.4 7.54
4 836 M1 2

EFSTRATIADIS Georgios

M GRE 9 0.58 1.55 2.17 2.54 3.28 4.02 4.53 6.04 6.36 7.24 7.52 8.20 10.20 10.53 11.43.00 1.06.06 110.4 7.00
24 1043 W2 2

GAVRIILIDOY Despoina

F GRE 10 1.06 2.09 2.36 3.19 4.05 4.48 5.44 7.09 7.43 8.27 8.57 9.33 11.39 12.21 13.23.12 2.46.18 126.1 6.13
31 924 M3 2

THEMELIS Georgios

M GRE 11 1.13 2.28 2.56 3.44 4.29 5.11 6.16 7.36 8.12 8.56 9.34 10.09 12.17 12.57 13.58.35 3.21.41 131.7 5.87
98 803 W3 2

STEFANI Maria

F GRE 12 1.22 2.42 3.17 4.17 5.19 6.12 7.34 9.26 10.14 11.28 12.10 12.54 15.25 16.15 17.33.50 6.56.56 165.5 4.67
128 958 M4 2

TSELIOS Sakis

M GRE 13 1.04 2.01 2.25 3.08 3.44 4.24 5.27 6.52 7.33 8.33 CP-11    
5 1016 M1 3

PALAGKAS Georgios

M GRE 14 1.04 2.03 2.26 3.07 3.43 4.21 5.13 6.22 6.53 7.40 8.11 8.43 10.43 11.16 12.14.29 1.37.35 115.3 6.70
8 961 M2 3

KOUGIOUMTZIS Georgios

M GRE 15 1.04 2.03 2.26 3.07 3.43 4.21 5.15 6.29 7.01 7.50 8.19 8.55 10.59 11.33 12.24.54 1.48.00 117.0 6.60
26 1031 W2 3

TSOXANTARI Foteini

F GRE 16 1.09 2.19 2.50 3.34 4.18 5.00 5.54 7.12 7.43 8.31 9.11 9.45 11.47 12.29 13.34.19 2.57.25 127.9 6.04
33 827 M3 3

GKOUTZAKIS Naoum

M GRE 17 1.04 1.59 2.34 3.22 4.05 4.46 5.55 7.44 8.18 9.08 9.42 10.19 12.35 13.08 14.13.50 3.36.56 134.1 5.76
101 1036 W3 3

ELEFTHERIADOU Maria

F GRE 18 1.17 2.39 3.14 4.14 5.07 5.58 7.22 9.16 10.06 11.19 12.02 12.48 15.20 16.10 17.39.02 7.02.08 166.3 4.65
139 847 M4 3

KARAGEORGIOY Dhmhtrios

M GRE 19 1.20 2.49 3.28 4.38 5.36 6.31 7.59 10.05 11.13 CP-10    
7 1003 M1 4

PROTOPAPADAKIS Antonios

M GRE 20 1.04 1.58 2.22 3.06 3.42 4.20 5.16 6.37 7.11 8.00 8.28 8.59 10.59 11.34 12.21.53 1.44.59 116.5 6.63
11 897 M2 4

SFITIS Nikolaos

M GRE 21 1.00 1.56 2.18 2.58 3.34 4.11 4.58 6.17 6.49 7.35 8.07 8.38 10.49 11.30 12.30.53 1.53.59 117.9 6.55
34 1009 W2 4

TZIMA Vasiliki

F GRE 22 1.20 2.31 2.59 3.52 4.31 5.09 6.06 7.28 8.07 9.01 9.41 10.17 12.17 13.04 14.13.50 3.36.56 134.1 5.76
36 1024 M3 4

DODONTZIDIS Charalampos

M GRE 23 1.06 2.07 2.32 3.26 4.09 4.50 7.21 7.21 8.00 9.18 9.52 10.25 12.35 13.15 14.25.16 3.48.22 135.9 5.69
147 896 M4 4

BABATSOS Athanasios

M GRE 24 1.26 2.57 3.34 4.23 5.26 6.27 7.42 CP-8    
159 1032 W3 4

FAKIOLA Konstantina

F GRE 25 1.26 2.59 3.38 4.48 5.46 6.44 8.15 DNF    
9 815 M1 5

KARKAMANIS Stefanos

M GRE 26 1.06 2.09 2.33 3.19 3.56 4.33 5.24 6.38 7.13 8.05 8.35 9.11 11.02 11.34 12.25.32 1.48.38 117.1 6.60
14 833 M2 5

KRIONAS Dimitris

M GRE 27 1.04 1.59 2.24 3.05 3.44 4.25 5.19 6.35 7.09 7.56 8.28 8.59 10.59 11.36 12.46.04 2.09.10 120.3 6.42
37 9 M3 5

ANTONIOY XRISTOS

M GRE 28 1.04 1.59 2.25 3.13 4.01 4.43 6.15 7.50 8.25 9.25 9.58 10.41 12.42 13.20 14.26.03 3.49.09 136.0 5.68
45 977 W2 5

KANAKI Maria

F GRE 29 1.17 2.33 3.08 4.05 4.51 5.36 6.41 8.08 8.48 9.47 10.26 11.04 13.11 13.53 14.59.55 4.23.01 141.3 5.47
150 996 M4 5

KONSTANTINIDIS IOANNIS

M GRE 30 1.24 2.53 3.29 4.29 5.26 6.27 7.57 CP-8    
10 1004 M1 6

NASOPOULOS Eftychios

M GRE 31 1.04 1.58 2.33 3.11 3.45 4.20 5.16 6.37 7.11 8.00 8.31 9.04 11.01 11.41 12.30.27 1.53.33 117.8 6.56
15 834 M2 6

TSIANIOS Kiriakos

M GRE 32 1.04 2.01 2.33 3.19 3.58 4.34 5.23 6.38 7.07 7.59 8.26 8.59 10.59 11.36 12.46.07 2.09.13 120.3 6.42
39 989 M3 6

KINTZONIDIS Epikouros

M GRE 33 1.00 1.58 2.21 3.01 3.44 4.30 5.27 7.01 7.42 8.43 9.26 10.09 12.31 13.19 14.39.50 4.02.56 138.1 5.59
48 873 W2 6

ANASTASIADI Theodora

F GRE 34 1.14 2.28 2.57 3.45 4.31 5.16 6.20 7.54 8.33 9.28 10.01 10.50 13.22 14.05 15.21.05 4.44.11 144.6 5.34
12 838 M1 7

VARSAMOS Alexandros

M GRE 35 1.06 2.08 2.33 3.16 3.54 4.32 5.24 6.41 7.16 8.03 8.31 9.03 10.59 11.35 12.34.21 1.57.27 118.4 6.52
19 1029 M2 7

PAPACHRISTOU Paraschos

M GRE 36 1.06 2.05 2.30 3.12 3.56 4.38 5.36 6.58 7.32 8.22 8.54 9.33 11.36 12.13 13.15.03 2.38.09 124.8 6.19
54 934 M3 7

POLITIS Kostas

M GRE 37 1.22 2.41 3.10 4.14 5.05 5.54 7.08 8.39 9.22 10.21 10.57 11.35 13.53 14.39 15.58.08 5.21.14 150.4 5.13
72 1013 W2 7

GIANTSOU MARIA

F GRE 38 1.13 2.29 2.57 3.50 4.46 5.28 6.52 8.41 9.30 10.42 11.24 12.04 14.23 15.11 16.18.55 5.42.01 153.7 5.03
13 928 M1 8

LOGOTHETIS Spyridon

M GRE 39 0.58 1.55 2.18 2.57 3.35 4.13 5.09 6.24 6.58 7.46 8.25 8.59 11.04 11.43 12.41.32 2.04.38 119.6 6.46
23 7 M2 8

NAOUM Vasileios

M GRE 40 1.11 2.17 2.44 3.24 4.07 4.45 5.37 6.57 7.40 8.29 9.00 9.37 11.43 12.20 13.20.21 2.43.27 125.7 6.15
55 37 M3 8

GKOGKIDIS Konstantinos

M GRE 41 1.08 2.11 2.40 3.29 4.16 5.00 6.17 7.53 8.34 10.05 10.51 11.35 13.52 14.39 15.58.14 5.21.20 150.5 5.13
84 901 W2 8

TERZI Angela

F GRE 42 1.16 2.29 2.59 3.50 4.39 5.26 6.40 8.21 9.08 10.18 11.01 11.44 14.24 15.17 16.42.26 6.05.32 157.4 4.91
16 952 M1 9

TALLAS CHRISTOS

M GRE 43 1.01 1.58 2.21 3.06 3.42 4.20 5.16 6.38 7.18 8.10 8.42 9.18 11.15 11.51 12.48.10 2.11.16 120.6 6.40
25 960 M2 9

CHRISTOFILOPOULOS Stavros

M GRE 44 1.06 2.10 2.34 3.17 3.56 4.37 5.32 6.59 7.36 8.26 9.00 9.39 11.47 12.29 13.28.49 2.51.55 127.0 6.08
56 987 M3 9

BOBOLAS Anastasios

M GRE 45 1.26 2.51 3.23 4.17 5.06 5.55 7.08 8.48 9.31 10.33 11.12 11.49 13.57 14.38 15.58.26 5.21.32 150.5 5.13
111 809 W2 9

DOULOU Manina

F GRE 46 1.16 2.40 3.16 4.18 5.19 6.16 7.42 9.37 10.28 11.28 12.13 13.00 15.33 16.54 18.23.35 7.46.41 173.3 4.46
17 314 M1 10

GKROZOS Ilias

M GRE 47 1.06 2.07 2.31 3.16 3.55 4.33 5.24 6.39 7.10 8.02 8.30 9.02 11.14 11.51 12.53.53 2.16.59 121.5 6.36
29 823 M2 10

KOUROUKLIS Dimitrios Gerasimos

M GRE 48 1.09 2.17 3.05 3.52 4.32 5.13 6.22 7.39 8.18 9.18 9.48 10.19 12.14 12.55 13.48.03 3.11.09 130.0 5.94
66 867 M3 10

KATSARONAS Stavros

M GRE 49 1.06 2.12 2.39 3.32 4.20 5.08 6.14 8.01 8.50 10.10 10.50 11.40 14.05 14.50 16.12.05 5.35.11 152.6 5.06
113 864 W2 10

PRAPOGLOU Paraskevi

F GRE 50 1.28 2.58 3.34 4.30 5.29 6.29 7.46 9.42 10.35 11.44 12.18 13.08 15.51 16.57 18.26.44 7.49.50 173.8 4.45
18 330 M1 11

SIMOGLOU Georgios

M GRE 51 1.06 2.10 2.37 3.19 3.59 4.36 5.32 6.49 7.25 8.11 8.42 9.18 11.18 11.58 13.07.58 2.31.04 123.7 6.24
30 863 M2 11

KOUKOUVETSIOS Christos

M GRE 52 1.17 2.29 2.56 3.44 4.29 5.11 6.14 7.36 8.12 9.12 9.42 10.19 12.17 12.55 13.57.04 3.20.10 131.4 5.88
77 1001 M3 11

VLACHOS Athanasios

M GRE 53 1.22 2.37 3.06 4.01 5.11 6.00 7.23 9.12 9.58 11.01 11.37 12.20 14.32 15.20 16.28.15 5.51.21 155.2 4.98
123 335 W2 11

SPYRIDOPOULOU Sofia

F GRE 54 1.27 2.59 3.35 4.34 5.35 6.33 7.55 10.00 10.49 11.53 12.41 13.32 16.24 17.29 19.11.41 8.34.47 180.8 4.27
21 1018 M1 12

PEREZ Alejandro

M COL 55 1.09 2.09 2.34 3.17 3.58 4.36 5.30 6.48 7.30 8.26 9.01 9.38 11.35 12.17 13.18.17 2.41.23 125.3 6.16
32 801 M2 12

STYLIANOS PANTAZIS

M GRE 56 1.17 2.25 2.52 3.38 4.19 5.02 5.56 7.30 8.07 8.58 9.31 10.09 12.18 12.58 14.12.07 3.35.13 133.8 5.77
79 840 M3 12

NALTSIAS Savvas

M GRE 57 1.25 2.52 3.24 4.31 5.21 6.08 7.32 9.03 9.47 9.05 11.36 12.09 14.23 15.11 16.32.48 5.55.54 155.9 4.96
166 1007 W2 12

PRASAKI Matina

F GRE 58 1.28 2.50 3.30 4.38 5.33 6.32 8.39 DNF    
22 816 M1 13

POTOLIDIS Konstantinos

M GRE 59 1.06 2.07 2.33 3.19 4.02 4.42 5.39 6.57 7.30 8.20 9.07 9.40 11.39 12.20 13.18.42 2.41.48 125.4 6.16
41 25 M2 13

NIKOLOPOULOS Antonios

M GRE 60 1.06 2.09 2.35 3.27 4.12 4.54 5.57 7.30 8.15 9.17 9.53 10.38 12.44 13.25 14.43.46 4.06.52 138.8 5.57
80 988 M3 13

PAPADOPOULOS MICHALIS

M GRE 61 1.26 2.51 3.23 4.17 5.06 5.55 7.08 8.51 9.45 10.44 11.24 12.03 14.23 15.11 16.33.24 5.56.30 156.0 4.95
27 1011 M1 14

PSARAKIS Eftychios

M GRE 62 1.06 2.10 2.35 3.22 4.01 4.40 5.44 7.03 7.40 8.31 9.08 9.47 11.47 12.28 13.34.33 2.57.39 127.9 6.04
42 795 M2 14

PANAGIOTAKIS Ioannis

M GRE 63 1.06 2.08 2.33 3.21 4.04 4.46 5.58 7.32 8.08 9.19 9.49 10.44 12.56 13.41 14.51.56 4.15.02 140.0 5.52
85 794 M3 14

KERAMIDAS Ioannis

M GRE 64 1.21 2.35 3.05 4.03 4.54 5.44 7.03 8.53 9.45 10.51 11.32 12.10 14.33 15.21 16.47.30 6.10.36 158.2 4.88
28 793 M1 15

CHATZOPOULOS Thomas

M GRE 65 1.03 1.59 2.24 3.16 4.01 4.45 5.45 7.15 7.49 8.39 9.08 9.47 11.52 12.33 13.36.53 2.59.59 128.3 6.02
43 946 M2 15

PAPATHANASIOU Eleftherios

M GRE 66 1.01 2.01 2.28 3.25 4.10 4.52 6.11 7.47 8.26 9.38 10.08 10.44 12.56 13.41 14.51.56 4.15.02 140.0 5.52
88 304 M3 15

SOUSAMAS Georgios

M GRE 67 1.14 2.29 2.59 4.03 5.00 5.54 7.18 9.09 9.56 11.15 11.51 12.31 15.00 15.46 17.00.45 6.23.51 160.3 4.82
35 1019 M1 16

PARASTATIDIS Theodoros

M GRE 68 1.09 2.11 2.37 3.18 3.58 4.34 5.33 6.50 7.31 8.35 9.34 10.18 12.34 13.15 14.18.50 3.41.56 134.8 5.73
44 34 M2 16

AKRIVOPOULOS Miltiadis

M GRE 69 1.17 2.28 2.55 3.42 4.28 5.10 6.12 7.50 8.26 9.33 10.10 10.50 13.04 13.48 14.56.39 4.19.45 140.8 5.49
92 953 M3 16

SAMPRIS Nikos

M GRE 70 1.14 2.25 2.55 3.49 4.37 5.27 6.50 8.41 9.38 10.48 11.32 12.14 14.50 15.43 17.11.12 6.34.18 161.9 4.77
38 325 M1 17

PAPADOPOULOS Aristeidis

M GRE 71 1.06 2.11 2.36 3.17 3.56 4.37 5.57 7.29 8.14 9.29 10.03 10.38 12.44 13.22 14.30.22 3.53.28 136.7 5.65
46 780 M2 17

DRAGANIDIS Anastasios

M GRE 72 1.14 2.28 2.55 3.58 4.38 5.24 6.27 7.50 8.25 9.36 10.10 10.48 13.04 13.52 15.00.00 4.23.06 141.3 5.47
94 990 M3 17

KOKKINOS STEFANOS

M GRE 73 1.26 2.53 3.29 4.27 5.20 6.12 7.30 9.14 10.00 11.03 11.45 12.26 14.56 15.48 17.11.14 6.34.20 161.9 4.77
40 22 M1 18

VLACHOS Giannis

M GRE 74 1.06 2.11 2.38 3.22 4.05 4.49 5.47 7.17 8.01 9.08 9.47 10.27 12.44 13.25 14.43.45 4.06.51 138.8 5.57
47 308 M2 18

TSAKYRIDIS Konstantinos

M GRE 75 1.08 2.17 2.45 3.34 4.21 5.07 6.12 7.45 8.28 9.36 10.18 11.00 13.14 14.00 15.12.40 4.35.46 143.3 5.39
103 333 M3 18

TELLIDIS Panagiotis

M GRE 76 1.25 2.52 3.24 4.18 5.21 6.08 7.38 9.23 10.07 11.26 12.04 12.44 15.15 16.12 17.39.53 7.02.59 166.4 4.64
49 982 M1 19

KALOUDIS Ioannis

M GRE 77 1.06 2.10 2.35 3.22 4.09 4.53 6.13 7.54 8.33 9.35 10.11 10.50 13.25 14.05 15.21.20 4.44.26 144.7 5.34
50 831 M2 19

MANOLIS Konstantinos

M GRE 78 1.09 2.10 2.37 3.32 4.21 5.07 6.16 7.56 8.41 9.20 10.25 11.05 13.41 14.24 15.36.02 4.59.08 147.0 5.26
105 940 M3 19

MOURATIDIS Efthymios

M GRE 79 1.25 2.51 3.25 4.30 5.23 6.17 7.39 9.35 10.27 11.44 12.25 13.10 15.35 16.32 17.45.36 7.08.42 167.3 4.62
51 938 M1 20

MAROS Konstantinos

M GRE 80 1.04 2.05 2.32 3.12 4.06 4.52 6.02 7.46 8.35 9.42 10.24 11.10 13.45 14.24 15.45.40 5.08.46 148.5 5.20
52 939 M2 20

MOSIOS Evangelos

M GRE 81 1.16 2.29 2.57 3.50 5.09 5.54 7.18 8.44 9.23 10.30 11.02 11.42 13.56 14.38 15.49.40 5.12.46 149.1 5.18
106 913 M3 20

DELIGIANNIDIS Christos

M GRE 82 1.18 2.35 3.05 3.58 4.52 5.40 6.53 9.04 10.04 11.21 11.59 12.38 15.05 16.23 17.45.57 7.09.03 167.4 4.62
53 1045 M2 21

CHATZINIKOLAOU Panagiotis

M GRE 83 1.17 2.28 2.54 3.38 4.21 5.03 6.07 7.32 8.16 9.28 10.09 10.59 13.39 14.32 15.57.34 5.20.40 150.3 5.14
61 971 M1 21

GKAGKAS Εvaggelos

M GRE 84 1.08 2.12 2.42 3.31 4.23 5.08 6.21 7.50 8.35 9.20 10.35 11.19 13.41 14.32 16.06.28 5.29.34 151.7 5.09
112 49 M3 21

SEITANIDIS Athanasios

M GRE 85 1.17 2.39 3.16 4.15 5.20 6.16 7.42 9.52 10.41 11.44 12.30 13.17 15.53 16.57 18.26.44 7.49.50 173.8 4.45
57 923 M2 22

GIAKATIS Lazaros

M GRE 86 1.13 2.22 3.06 4.09 4.56 5.41 6.58 8.37 9.22 10.39 11.14 11.52 13.58 14.44 15.58.36 5.21.42 150.5 5.13
63 800 M1 22

DEDES Panagiotis

M GRE 87 1.12 2.17 2.49 4.38 4.32 5.21 6.35 8.22 9.12 10.23 10.59 11.42 14.08 14.50 16.06.39 5.29.45 151.8 5.09
119 882 M3 22

KYRIAKOPOULOS Kyriakos

M GRE 88 1.25 2.39 3.09 4.08 5.04 5.58 7.25 9.23 10.14 11.41 12.21 13.07 16.07 17.12 18.38.17 8.01.23 175.6 4.40
58 868 M2 23

KETSERIDIS Vasileios

M GRE 89 1.09 2.12 2.41 3.32 4.16 4.59 6.03 7.41 8.24 9.38 10.50 11.40 14.07 14.50 15.59.17 5.22.23 150.6 5.13
68 1026 M1 23

PYRGAS Ioannis

M GRE 90 1.25 2.56 3.29 4.38 5.29 6.19 7.39 9.19 10.05 11.15 11.53 12.30 14.24 14.58 16.13.26 5.36.32 152.8 5.05
122 1023 M3 23

KONTOGIANNIS Konstantinos

M GRE 91 1.27 2.59 3.35 4.34 5.35 6.33 7.55 9.58 10.49 11.53 12.40 13.32 16.24 17.29 19.11.40 8.34.46 180.8 4.27
59 26 M2 24

MITSIVELIS Ioannis

M GRE 92 1.26 2.50 3.22 4.17 5.08 5.57 7.09 8.48 9.36 10.35 11.15 11.53 14.08 14.45 16.01.08 5.24.14 150.9 5.12
76 994 M1 24

PAPADOPOULOS Themistoklis

M GRE 93 1.17 2.38 3.06 3.59 4.47 5.31 6.51 8.36 9.22 10.43 11.20 11.59 14.08 14.59 16.27.37 5.50.43 155.1 4.98
126 973 M3 24

EFTHIMIADIS Georgios

M GRE 94 1.20 2.39 3.15 4.20 5.17 6.11 7.33 9.41 10.31 11.32 12.13 12.53 16.30 CP-14    
60 792 M2 25

MICHALAKAKIS Antonios

M GRE 95 1.14 2.28 2.56 3.52 4.37 5.22 6.42 8.17 9.06 10.24 11.01 11.41 13.56 14.47 16.04.45 5.27.51 151.5 5.10
93 852 M1 25

VOURIS Angelos

M GRE 96 1.26 2.58 3.34 4.35 5.27 6.13 7.31 9.08 9.51 10.53 11.32 12.10 14.50 15.43 17.11.12 6.34.18 161.9 4.77
127 869 M3 25

AVRAMIDIS Georgios

M GRE 97 1.21 2.40 3.10 4.07 4.55 5.45 7.12 9.40 11.00 12.00 12.40 CP-12    
62 932 M2 26

FOURKIOTIS Georgios

M GRE 98 1.06 2.10 2.37 3.28 4.12 4.58 6.15 7.50 8.35 9.20 10.35 11.19 13.41 14.32 16.06.39 5.29.45 151.8 5.09
100 949 M1 26

SOTIROPOULOS Georgios

M GRE 99 1.27 2.55 3.29 4.31 5.23 6.13 7.34 9.12 10.14 11.28 12.10 12.54 15.25 16.15 17.33.53 6.56.59 165.5 4.67
132 951 M3 26

NATSIOS Andreas

M GRE 100 1.10 2.25 2.57 3.55 4.56 5.55 7.17 9.19 10.20 11.28 CP-11    
64 851 M2 27

AVGITIDIS Erik

M GRE 101 1.17 2.31 2.59 3.50 4.45 5.32 6.43 8.22 9.04 10.07 10.44 11.28 13.56 14.44 16.09.03 5.32.09 152.2 5.08
107 941 M1 27

BOULASIKIS Dimitrios

M GRE 102 1.16 2.37 3.07 3.59 5.16 6.12 7.38 9.34 10.24 11.30 12.11 12.58 15.29 16.32 17.48.22 7.11.28 167.7 4.61
136 999 M3 27

SKARLOS Athanasios

M GRE 103 1.30 2.59 3.36 4.36 5.37 6.31 7.57 10.13 11.16 12.20 CP-11    
65 29 M2 28

CHATZIS Theodoros

M GRE 104 1.13 2.29 2.58 3.50 4.39 5.26 6.41 8.30 9.15 10.21 11.01 11.42 14.01 14.49 16.11.28 5.34.34 152.5 5.06
108 985 M1 28

CHAROUSIS Georgios

M GRE 105 1.26 2.52 3.24 4.23 5.19 6.12 7.40 9.24 10.18 11.28 12.11 12.58 15.29 16.32 17.52.21 7.15.27 168.4 4.59
145 914 M3 28

IOANNOU FOTIS

M GRE 106 1.16 2.25 2.53 3.40 4.27 5.14 6.53 CP-8    
67 307 M2 29

SIMOS Athanasios

M GRE 107 1.08 2.12 2.38 3.24 4.11 4.58 6.08 7.58 8.41 10.10 10.50 11.40 14.05 14.50 16.12.05 5.35.11 152.6 5.06
114 968 M1 29

PAGKOPOULOS Ilias

M GRE 108 1.26 2.57 3.34 4.38 5.32 6.29 7.46 9.36 10.28 11.30 12.30 13.17 16.11 17.03 18.31.12 7.54.18 174.5 4.43
151 942 M3 29

BOUSBAS Thomas

M GRE 109 1.20 2.42 3.16 4.28 5.20 6.16 7.59 CP-8    
69 991 M2 30

MANGANAS JOHN

M GRE 110 1.26 2.54 3.28 4.27 5.20 6.11 7.30 9.04 9.47 10.47 11.22 12.02 14.14 15.01 16.15.45 5.38.51 153.2 5.04
115 312 M1 30

GIAVASOGLOU Paraschos

M GRE 111 1.24 2.56 3.34 4.38 5.33 6.29 7.45 9.46 10.33 11.44 12.30 13.17 16.11 17.03 18.31.12 7.54.18 174.5 4.43
153 945 M3 30

PAPADOPOULOS Aggelos

M GRE 112 1.09 2.20 3.07 4.04 4.53 5.45 7.59 CP-8    
70 947 M2 31

POIAS pavlos

M GRE 113 1.17 2.28 2.55 3.45 4.28 5.11 6.16 7.45 8.28 9.58 10.36 11.30 14.00 14.48 16.16.30 5.39.36 153.3 5.04
117 846 M1 31

KARANIKOLAS Apostolos

M GRE 114 1.16 2.29 2.59 3.56 4.52 5.47 7.12 9.29 10.21 11.39 12.27 13.17 16.15 17.16 18.37.19 8.00.25 175.4 4.40
154 1002 M3 31

PELTIAN ROBERT

M GRE 115 1.27 2.55 3.34 4.35 5.32 6.31 7.59 DNF    
71 777 M2 32

CHRISTOFORIDIS Athanasios

M GRE 116 1.08 2.16 2.45 3.39 4.29 5.10 6.25 8.10 9.08 10.37 11.10 11.49 13.57 14.53 16.17.38 5.40.44 153.5 5.03
121 808 M1 32

GKOUNTOS Christos

M GRE 117 1.27 2.55 3.29 4.38 5.37 6.30 7.48 9.51 10.47 12.00 12.50 13.39 16.17 17.17 19.05.40 8.28.46 179.9 4.29
155 870 M3 32

PRASINIS Ioannis

M GRE 118 1.28 2.50 3.30 4.26 5.27 6.17 7.59 CP-8    
73 855 M2 33

LILOS Theodoros

M GRE 119 1.17 2.38 3.06 4.08 4.47 5.31 6.51 8.36 9.22 10.43 11.20 11.59 14.05 14.59 16.19.38 5.42.44 153.8 5.02
124 1035 M1 33

TSERNIOS Christos

M GRE 120 1.24 2.57 3.34 4.38 5.35 6.30 7.54 9.59 10.49 11.54 12.41 13.32 16.24 17.29 19.11.41 8.34.47 180.8 4.27
156 969 M3 33

TSAGGALAS Ioannis

M GRE 121 1.26 2.54 3.30 4.31 5.32 6.29 7.59 CP-8    
74 1030 M2 34

CHALKIDIS Akis

M GRE 122 1.21 2.38 3.06 4.11 5.00 5.49 7.12 8.48 9.37 10.43 11.18 11.58 14.13 15.01 16.23.47 5.46.53 154.5 5.00
130 30 M1 34

VAGIANOS Michail

M GRE 123 1.06 2.07 2.33 3.18 4.00 4.42 5.43 7.33 8.28 9.33 CP-11    
163 1033 M3 34

VASSILAS Konstantinos

M GRE 124 1.26 2.59 3.37 4.48 5.46 6.44 8.15 DNF    
75 992 M2 35

MILINAS GEORGIOS

M GRE 125 1.14 2.28 2.56 3.42 4.31 5.15 6.33 8.22 9.12 10.29 11.09 11.53 14.19 15.11 16.26.38 5.49.44 154.9 4.99
134 806 M1 35

CHONDROS Konstantinos

M GRE 126 1.23 2.46 3.28 4.46 5.46 6.39 7.58 10.17 11.13 12.05 CP-11    
167 926 M3 35

SEMERTZIDIS Vasileios

M GRE 127 1.17 2.43 3.20 4.28 5.55 7.00 8.44 CP-8    
78 1017 M2 36

AKRITIDIS Efstathios

M GRE 128 1.26 2.50 3.22 4.14 5.08 5.57 7.09 8.48 9.36 10.35 11.15 11.53 14.19 15.07 16.31.02 5.54.08 155.6 4.96
141 315 M1 36

VASSOU Christos

M GRE 129 1.06 2.10 2.36 3.17 4.06 4.53 6.05 CP-8    
168 1022 M3 36

DAFTSIOS Ioannis

M GRE 130 1.20 6.05 6.52 7.40 8.54 DNF    
81 875 M2 37

IOANNIDIS Christoforos

M GRE 131 1.25 2.52 3.24 4.30 5.18 6.06 7.32 9.06 9.48 11.04 11.42 12.21 14.33 15.21 16.38.20 6.01.26 156.7 4.93
142 316 M1 37

VOUTSILAS Evaggelos

M GRE 132 1.09 2.17 2.48 3.38 4.25 5.08 6.06 CP-8    
170 909 M3 37

MORAITIS Dimitrios

M GRE 133 1.28 2.59 3.38 4.57 6.20 7.50 9.57 CP-8    
82 317 M2 38

AVRAMOGLOU Kyriakos

M GRE 134 1.06 2.10 2.42 3.40 4.28 5.16 6.32 8.22 9.12 10.29 11.09 11.53 14.19 15.11 16.39.33 6.02.39 156.9 4.92
143 885 M1 38

PAPADIMITRIOU Panagiotis

M GRE 135 0.59 1.55 2.19 3.07 3.59 4.43 6.23 CP-8    
173 916 M3 38

TSOLAKIS Dimitrios

M GRE 136 1.30 3.03 3.43 5.00 CP-5    
86 903 M2 39

KATSARAKIS Efstathios

M GRE 137 1.20 2.33 3.02 4.07 4.54 5.44 7.06 8.55 9.43 10.48 11.31 12.10 14.34 15.22 16.54.00 6.17.06 159.2 4.85
146 974 M1 39

CHOUSEIN Oskan

M GRE 138 1.28 2.54 3.29 4.14 5.19 6.08 7.28 CP-8    
175 1041 M3 39

TSAMOUROPOULOS Nikolaos

M GRE 139 1.20 6.05 DNF    
87 986 M2 40

SYMBOULIDIS Evangelos

M GRE 140 1.24 2.57 3.33 4.49 5.52 6.49 7.59 9.36 10.22 11.21 12.10 12.46 14.58 15.41 16.56.30 6.19.36 159.6 4.84
157 904 M1 40

VAKIRTZIS Evaggelos

M GRE 141 1.27 3.00 3.36 4.40 5.35 6.27 7.59 CP-8    
89 978 M2 41

TOUVELOS Christos

M GRE 142 1.14 2.21 3.08 4.03 5.00 5.54 7.18 9.09 9.56 11.15 11.51 12.31 15.00 15.47 17.00.45 6.23.51 160.3 4.82
160 853 M1 41

FOUNTAS DIMITRIOS

M GRE 143 1.13 2.30 3.06 4.24 5.37 6.47 8.15 CP-8    
90 1028 M2 42

MANETAS Vasileios

M GRE 144 1.25 2.56 3.30 4.38 5.29 6.19 7.39 9.19 10.09 11.15 11.56 12.35 15.01 15.47 17.02.55 6.26.01 160.6 4.81
91 1037 M2 43

TSALTAS Achilleas

M GRE 145 1.20 2.43 3.15 4.04 4.56 5.42 7.04 8.43 9.33 10.44 11.25 12.09 14.36 15.42 17.09.10 6.32.16 161.6 4.78
95 305 M2 44

STAMATIS Ioannis

M GRE 146 1.09 2.24 3.07 4.08 5.00 5.49 7.13 8.59 9.55 11.08 11.45 12.26 14.56 15.48 17.11.14 6.34.20 161.9 4.77
97 844 M2 45

KITSOS Athanasios

M GRE 147 1.27 3.00 3.36 4.40 5.35 6.27 7.55 9.35 10.26 11.34 12.14 12.55 15.18 16.10 17.31.32 6.54.38 165.1 4.68
99 802 M2 46

PANTAZOPOULOS Dimitrios

GRE 148 1.27 2.55 3.29 4.30 5.23 6.13 7.34 9.29 10.14 11.28 12.10 12.54 15.25 16.15 17.33.53 6.56.59 165.5 4.67
104 1012 M2 47

ALEXOGLOU Stavros

M GRE 149 1.14 2.31 3.03 4.12 5.08 6.00 7.34 9.32 10.26 11.50 12.34 13.18 15.34 16.21 17.43.19 7.06.25 167.0 4.63
109 839 M2 48

SKOTORIS Nikolaos

M GRE 150 1.24 2.51 3.24 4.17 5.06 5.56 7.17 9.15 10.16 11.40 12.19 13.00 15.29 16.32 17.53.58 7.17.04 168.6 4.58
110 44 M2 49

GAROPOULOS Evaggelos

M GRE 151 1.04 2.08 2.35 3.33 4.27 5.25 6.41 8.28 9.14 10.47 11.32 12.27 15.29 16.33 18.00.00 7.23.06 169.6 4.56
116 877 M2 50

SAKKAS Thomas

M GRE 152 1.22 2.43 3.31 4.29 5.20 6.12 7.34 9.29 10.22 11.48 12.36 13.24 16.16 17.10 18.33.37 7.56.43 174.8 4.42
118 931 M2 51

TERZENIDIS Georgios

M GRE 153 1.18 2.38 3.10 4.13 5.16 6.12 7.44 9.32 10.20 11.55 12.36 13.18 16.07 17.12 18.38.05 8.01.11 175.6 4.40
120 300 M2 52

KONTORIGAS Emmanouil

M GRE 154 1.27 2.55 3.29 4.38 5.35 6.30 7.49 9.48 10.39 12.00 12.50 13.39 16.14 17.15 19.05.40 8.28.46 179.9 4.29
125 921 M2 53

OUSANGZOPOULOS Sokratis

M GRE 155 1.20 2.40 3.12 4.07 5.02 5.58 7.27 9.43 10.32 11.44 12.21 13.10 16.25 17.32 19.12.46 8.35.52 181.0 4.27
129 967 M2 54

CHATZIEFREMIDIS Stefanos

M GRE 156 1.04 2.05 2.33 3.25 4.05 4.49 5.44 7.16 7.55 8.44 CP-11    
131 886 M2 55

KOSTARAS Fotios

M GRE 157 1.14 2.28 2.56 3.48 4.36 5.25 6.40 8.36 9.40 10.38 CP-11    
133 791 M2 56

KARAKOSTAS Anastasios

M GRE 158 1.17 2.35 3.05 4.09 5.05 6.02 7.23 9.36 10.45 12.00 CP-11    
135 849 M2 57

PAPAEFSTATHIOU Georgios

M GRE 159 1.14 2.35 3.04 4.02 4.48 5.36 6.57 9.17 10.38 12.10 CP-11    
137 922 M2 58

MELADENIOS Pantelis

M GRE 160 1.17 2.33 3.02 3.50 4.47 5.28 6.35 9.03 10.18 CP-10    
138 1021 M2 59

VRACHIOLOGLOU Georgios

M GRE 161 1.24 2.47 3.20 4.13 5.12 6.03 7.44 9.19 10.18 DNF    
140 902 M2 60

TZAVARAS Peppas

M GRE 162 1.16 2.25 2.52 3.34 4.16 4.55 5.47 7.17 CP-9    
144 32 M2 61

MICHALOPOULOS Marios

M GRE 163 0.57 1.53 2.17 3.02 3.41 4.26 6.43 CP-8    
148 1039 M2 62

KALPAKIS Anastasios

M GRE 164 1.31 2.54 3.29 4.28 5.30 6.22 7.54 DNF    
149 313 M2 63

DEDES Georgios

M GRE 165 1.27 2.53 3.29 4.38 5.37 6.30 7.55 16.23 CP-8    
152 829 M2 64

MYLONAS Evangelos

M GRE 166 1.20 2.37 3.07 4.08 5.01 5.55 7.59 CP-8    
158 814 M2 65

CHATZIKALINIKIDIS Ioannis

M GRE 167 1.24 2.51 3.25 4.38 5.43 6.44 8.15 CP-8    
161 993 M2 66

LAKIAS Georgios

M GRE 168 1.24 2.57 3.33 4.49 5.51 6.49 8.15 CP-8    
162 843 M2 67

METEL Christian Thierry

M FRA 169 1.25 2.59 3.44 4.48 5.53 6.58 8.15 CP-8    
164 1044 M2 68

MARINOS George

M GRE 170 1.24 2.54 3.31 4.52 5.53 6.52 8.29 DNF    
165 790 M2 69

MOUSADES Antonios

M GRE 171 1.27 2.59 3.38 4.48 5.53 7.01 8.34 CP-8    
169 850 M2 70

TAOUSANIDIS Konstantinos

M GRE 172 1.36 3.19 4.06 5.24 6.48 8.01 9.46 DNF    
171 874 M2 71

GIOTIS Alexandros

M GRE 173 1.04 2.01 2.29 3.20 CP-5    
172 898 M2 72

SLOYKAS Dimitrios

M GRE 174 1.08 2.12 2.41 3.38 CP-5    
174 824 M2 73

KOTZAMPOYIKIS Stefanos

M GRE 175 1.20 2.38 3.06 5.10 CP-5